कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

पदभरती व जाहिरात

पदभरती व जाहिरात तसेच नमुना अर्ज 

जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची छाननीअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी, २३/०९/२०२२, आरोग्य विभाग  
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५व्या वित्त आयोगातून विविध कंत्राटी पदांची पात्र उमेदवारांची सुधारित निवड यादी, २०/०९/२०२२, आरोग्य विभाग 
जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची भरती करणेबाबतची जाहिरात बाबत शुद्धिपत्रक, २३ ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग 
जिल्हा आरोग्य सोसायटी अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची भरती करणेबाबतची जाहिरात, ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्त्रीरोग तज्ञ,बालरोग तज्ञ,भूल तज्ञ या कंत्राटी पदांची भरती करणेबाबतची जाहिरात, ऑगस्ट-२०२२, आरोग्य विभाग 
कंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी यांची नेमणूक करणेकामी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी- ऑगस्ट २०२२, सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.