कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

ई-निविदा व दरपत्रके

मजुर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोज़गार अभियंता यांनी काम वाटप समितिकडे सादर करावयाच्या संमतीपत्रासाठीचे आवाहन- 03/10/2022

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे माहितीपत्रक छपाई करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत ,आरोग्य विभाग, जळगाव 20/09/2022

टी.बी. औषधी कुरियरने मागविणेबाबत दरपत्रके मागविणे,आरोग्य विभाग, जळगाव 14/09/2022

थुंकी नमुने कुरियरने पाठविणेबाबत दरपत्रके मागविणे,आरोग्य विभाग, जळगाव 14/09/2022

पंचायत समिती, जळगाव कडील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, पंचायत समिती, जळगाव 22/08/2022

कृषी विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस, कृषी विभाग 15/08/2022

पशुसंवर्धन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022

शिक्षण विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस 29/08/2022

सामान्य प्रशासन विभागातील भंगार साहित्य विक्री करणे कामी लिलाव नोटीस,  29/08/2022

कार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.